fbg.be


Rubriek:  ARTSEN Antwerpen

Urologisch Centrum Antwerpen Dr. Chris D'Hont

Jan Van Rijswijcklaan 107 (In de buurt)
1018 AntwerpenTel.: +32-3-216.06.13


Urologie volwassenen, jongeren, kinderen
Urologische oncologie - Prostaatcentrum
ESWL - Endourologie - Echografie - HIFU
Fertiliteit - Prostaatkanker

Prostate Cancer ? Don't be afraid ! Take your time for a second opinion and a thorough review of your medical data, clinical exam + personal advise and info about ALL the treatment options ( without obligation ). Then make your own well informed final 'best treatment choice', tailored to your specific situation.
There is quality life AFTER prostate cancer !

Prostaatkanker ? Wees niet bang ! Neem Uw tijd voor een 2° advies en een vrijblijvende grondige analyse van Uw medische gegevens, klinisch onderzoek + persoonlijk advies en info over ALLE mogelijke behandelopties. Nadien kan U correct geïnformeerd Uw eigen finale 'beste keuze behandeling' kiezen, op maat van Uw specifieke situatie.
Er is levenskwaliteit NA prostaatkanker !

Afspraak ? 00-32-(0)3-216.06.13
00-32-(0)3-658.11.13